экран  film-, skjermbrett, filmlerret, skjerm, skjerme 

назад

Словарь