чётко 

lydelig; som høres høyt og klart: чётко, внятно 
tale høyt og lydelig  говорить внятно
http://www.ordnett.no/ordbok.html

 

назад

Словарь