чуть не 

ikke gå så langt som til å
http://www.ordnett.no/ordbok.html 

 

назад

Словарь