хорошо  sjakt, god, frisk, kilde, brønn, vel, riktig 

назад

Словарь