ушиб  skjemme, spolere 
ушиб  skade, krenkelse   

назад

Словарь