утверждение  bifalle, stadfestelse, godkjennelse 

назад

Словарь