узнавание  anerkjennelse, erkjennelse, gjenkjennelse   

назад

Словарь