требовать обратно  tørrlegge, avhente, gjenvinne 

назад

Словарь