требование  reklamasjon, påstå 
требование  etterspørsel, krav, kreve, fordre   

назад

Словарь