точный 

rettferdig, rimelig, bare, nettopp, nøyaktig

 

назад

Словарь