тому назад 

fra ... tilbake  problemene skriver seg fra år tilbake  - проблемы начались год назад http://www.ordnett.no/ordbok.html

 

назад

Словарь