тайна 

hemmelighet;
metode, formel, plan, oppskrift; i hemmelighet - втайне;
det er en forretningshemmelighet - это коммерческая тайна;
være innviet i hemmeligheten, vite om hemmeligheten - быть посвящённым в тайну;
holde noe hemmelig for noen - хранить что-то от кого-то в тайне (в секрете);
han er innviet i planen- он посвящён в тайну;
http://www.ordnett.no/ordbok.html

 

назад

Словарь