рядом с  nest etter, ved siden av 

назад

Словарь