разлука  avskjed, avskjeds-, skill 

назад

Словарь