подтверждение  innrømmelse, erkjennelse, anerkjennelse 
подтверждение  bekreftelse, konfirmasjon 

назад

Словарь