подступ  adkomst, innstilling, nærme seg, innfallsvinkel   

назад

Словарь