подпорка  rettskaffen, opprettstående 

назад

Словарь