повстанец  gjøre opp, opprører, opprørs- 

назад

Словарь