печалиться  gjøre bedrøvet, bli bedrøvet 

назад

Словарь