перепроизводство 

overproduction - затоваривание;
overproduksjon produksjon som er større enn etterspørselen; - перепроизводство - производство, которое превышает спрос;
overproduksjon av melk - перепроизводство молока;
det kan lett bli overproduksjon av akademikere - так может легко возникнуть переизбыток выпускников;
http://www.ordnett.no/ordbok.html

 

назад

Словарь