оскорбление  misbruk, skjelle ut, misbruke 

назад

Словарь