окружать 

vedlegge, innhenge, inneslutte, å omgi

 

назад

Словарь