ожидающий решения  i påvente av, ventende, ikke avgjort 

назад

Словарь