обретать снова  komme seg, få tilbake, gjenvi 

назад

Словарь