наркотический  narkotisk, narkotisk stoff 

назад

Словарь