наложение  lureri, påbud, bedrag, skatt, pålegg 

назад

Словарь