марка  kjennemerke, karakter, markere 

назад

Словарь