манифестация  tilkjennegivelse, manifestasjon 

назад

Словарь