любимое место  tilholdssted, spøke, besøke ofte 

назад

Словарь