лишь бы 

om ikke for annet så bare for å (gjøre) - лишь бы(сделать)
http://www.ordnett.no/ordbok.html

 

назад

Словарь