количество очков  skår, innsnitt, hakk, regnskap, score, vinne 

назад

Словарь