и швец, и жнец, и на дуде игрец 

en som utfører en rekke viktige, men rutinemessige oppgaver;
http://www.ordnett.no/ordbok.html

 

назад

Словарь