зарабатывать  innbringe, tjene, oppnå, fortjene, vinne 

назад

Словарь