запад  vest, vest-, vestre, vestlig 

назад

Словарь