заново  nettopp, ny-, nylig 
заново  pånytt, igjen 

назад

Словарь