задержка  forsinkelse, utsette, forsinke, utsettelse 

назад

Словарь