дрожь  skjelve, skjelving, kogger   

назад

Словарь