дрожание  rystelse, skjelve, skjelving 

назад

Словарь