древесина  trevirke, skog, ved, tre 

назад

Словарь