генеалогия  slektshistorie, slektsforskning 

назад

Словарь