версия  versjon, oversettelse, gjengivelse 

назад

Словарь