брань 

misbruk, skjelle ut, misbruke

 

назад

Словарь